How to change the netting

| by | Know-how, Video tutoriály | 0 comments:
In this tutorial video we will show you how to change the netting on your SCOUT paramotor the right way. Things and tools you are going to need: The broken part New replacement part 14 pieces of Dyneema netting loops 14 pieces of rivets. 2.4mmx6mm in size (with black dome if possible)   Scissors Rivet Gun First step: To be able to fit the netting on the new part we will have to remove it from the broken  section by cutting off the dyneema loops that connect the netting with the outer hoop section. Once the cutting procedure has been done … Continued

How to assemble the SCOUT Enduro Cage

| by | Know-how, SCOUT v akcii, Video tutoriály | 0 comments:

In this video you will see how to assemble the SCOUT Enduro cage the right way. If you will follow these few easy steps we are quite sure, it will not take you more than 3 minutes to complete the assembly of the Enduro Cage. – first comes the bottom section of the cage – than you will do the spars of the cage – as the next step you will have to put the ring sections in place (one by one) – Now you have to connect them all together (possibly this is the trickiest part) – The only … Continued

THE MAGIC COVER

| by | Know-how, Novinky, Video tutoriály | 0 comments:

This is our newest product the MAGIC COVER (does no magic at all, just sound cool). – Protect your paramotor from, sunlight and rain ,   – Pack away and Transport your cage assembly   – Use it as a quick pack for your glider.   If you would like to get one, just contact your nearest SCOUT dealer. Oh and by the way, the MAGIC COVER comes free with every SCOUT paramotor (Or the cage bags. The decision is up to you which freebie you choose). Please, subscribe to our Youtube channel so you don’t miss our next tips … Continued

How to start the Moster Plus and prevent starter damage.

| by | Know-how, Video tutoriály | 0 comments:
Miroslav Svec, SCOUT lead designer, explains how to start the new Vittorazi Moster Plus engine and not break the starter. Starting of the new Moster Plus is a little different ...because it has a clutch and flash starter. Especially pilots used to the classic starter often do it wrong and may cause damage of the starter. The flash starter has an extra spring inside. As you keep pulling, the starter does not make the engine run, it only accumulates tension int the spring. Then suddenly the spring releases all the energy to start the motor. With a normal starter the … Continued

Demonštrácia kompenzácie dynamického reakčného momentu

| by | Know-how, SCOUT v akcii | 0 comments:

Skôr, než si pozriete toto video Pozorne si prečítajte príspevok Vysvetlenie reakčného momentu vrtule. Uistite sa prosím, či ste správne pochopili rozdiel medzi Akceleračným momentom a Stálym momentom. Oba majú rovnaký efekt (tendenciu zatáčať na jednu stranu), ale vyskytujú sa v rôznych situáciách a majú rôznu príčinu. Na videu môžete vidieť správanie sa paramotora SCOUT a kompenzácie dynamického reakčného momentu v akcii. SCOUT lieta inak ako ostatné paramotory. Ak je paramotor s kompenzáciou statického reakčného momentu správne navrhnutý (karabína vychýlená do strany alebo krížový popruh), tak letí priamo v horizonte. Nemal by tak mať tendenciu zatáčať.  Ak však piloti pridajú plyn na plný výkon, reakčný moment … Continued

Vysvetlenie reakčného momentu vrtule.

| by | Know-how, o motorovom paraglidingu | 0 comments:

Vysvetlenie reakčného momentu vrtule. Reakčný moment vrtule (po angl. torque effect) vyplýva z tretieho Newtonovho zákona „každá akcia vyvolá opačnú ekvivalentnú reakciu“.   Ak teda pôsobí motor na vrtuľu určitou silou, vrtuľa bude pôsobiť takou istou silou na paramotor.  Ak sa vrtuľa točí napríklad doľava (5), bude reakčný moment paramotorom otáčať doprava (6). Pri paramotoroch sa tento jav prejaví tak, že celý paramotor je naklonený do jednej strany (zväčša aj s pilotom). Jedna strana padáku je tak viac zaťažená a paramotor ztiahne jeden záves padáku nižšie (9). Padák má tendenciu zatáčať. Padák jednoducho nie je schopný letieť rovno bez zásahu … Continued

Testovanie dynamickej kompenzácie reakčného momentu

| by | Know-how | 0 comments:

Prototyp SCOUTa má nastaviteľný uhol nábehu aerodynamicky tvarovaných šablí, ktoré tvoria kôš paramotora. Prvé nastavenie bolo urobené podľa výpočtov v špecializoavnom softvéri (virtuálny veterný tunel, softvér vyvinutý na MIT). Teraz sa hráme s nastavavením tak, aby aerodynamický efekt fungoval správne. Včera sme nastavili výraznejší uhol nábehu a išiel som to otestovať na mojom padáku Pluto 2 M. Paramotor tým získal zaujímavý vzhľad. …. WOW…. Štart na plnom plyne bol krásne rovný a ma naozaj prekvapil. Pri takto silných motoroch som bol zvyknutý na celkom silnú tendenciu zatáčať doprava ale SCOUT letel skoro úplne rovno. Vodorovný priamy let. Keď som dal plný plyn, padák ostro stúpal temer … Continued